Opkoopbescherming voor bestaande woningen

Vanaf 1 januari 2022 mogen gemeenten regels stellen om te voorkomen dat de bestaande voorraad betaalbare en middeldure koopwoningen worden omgezet worden in dure huurwoningen.

Door de zogeheten opkoopbescherming blijven woningen in het goedkope en middeldure koopsegment beschikbaar voor lagere inkomens en middeninkomens.

In Almere is, net als in grote delen van Nederland, sprake van schaarste op de woningmarkt. Almere is in trek en de huizenprijzen zijn de afgelopen jaren sterk gestegen. Het is daardoor voor huishoudens met een laag inkomen bijzonder moeilijk een woning te kopen. Ook voor de middeninkomens wordt dat steeds moeilijker.

Ook opkopen door investeerders in Almere

Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de laatste jaren ook in Almere steeds vaker woningen worden opgekocht door investeerders. Vanaf 2015 zien we een stijging van het aantal opkopen door investeerders. In 2020 is 9% (200 woningen) van de door eigenaar-bewoners verkochte woningen opgekocht door investeerders. Investeerders kopen voornamelijk woningen met een koopprijs tussen €200.000 en €300.000. De laatste jaren is er een verschuiving te zien naar woningen met een koopprijs tussen de €300.000 en €450.000. Het opkopen van woningen door investeerders gebeurt in vrijwel alle Almeerse wijken.

B&W: opkoopbescherming in alle wijken

Het college van B&W stelt nu voor de wettelijke mogelijkheid van opkoopbescherming te benutten en wil daartoe de gemeentelijke huisvestingsverordening uitbreiden. Het voorstel is om de koopprijsgrens voor opkoopbescherming vast te stellen op de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie). Deze grens ligt per 1 januari 2022 op €355.000. Hiermee sluit de gemeente Almere aan bij de haalbare koopprijs voor koopstarters en huishoudens met een middeninkomen. Ongeveer 85% van de koopwoningen in Almere heeft een WOZ-waarde (peildatum 2020) onder deze grens. Aangezien in alle wijken van de gemeente woningen worden opgekocht door investeerders en het woningaanbod in de Almeerse wijken gedifferentieerd is, stelt de gemeente Almere voor om in haar hele gemeente opkoopbescherming in te voeren.

Opkoopbescherming: een effectief middel

Opkoopbescherming is een instrument dat snel kan worden ingevoerd en direct effect oplevert: koopstarters en huishoudens met een middeninkomen maken meer kans om een passende bestaande woning te kopen, want investeerders hebben die mogelijkheid vanaf de ingangsdatum van de opkoopbescherming niet meer.

Planning invoering

Omdat het invoeren van opkoopbescherming heeft impact op de woningmarkt in Almere en op de mogelijkheden van kopers en verkopers van woningen kiest de gemeente Almere ervoor het voorstel tot wijziging van de Huisvestingsverordening zes weken ter inzage te leggen.

  • De verordening is vanaf vandaag beschikbaar. Belanghebbenden kunnen de komende zes weken (tot en met 24 februari) reageren op de verordening.
  • Na deze zes weken wordt de nieuwe huisvestingsverordening voorgelegd aan de gemeenteraad die er een besluit over gaat nemen.
  • Na dit besluit wordt de opkoopbescherming voor bestaande woningen daadwerkelijk van kracht.

Meer informatie

Geschreven door