Start bouwwerken Floriade gedoogd om bouw te versnellen

Het college heeft een ambtelijk mandaat gegeven voor het onder voorwaarden gedogen van de bouw van bouwwerken voor de Floriade. Hierdoor kunnen deze bouwwerken voor de opening van de Floriade gereed zijn. Hoewel het college de bouw gedoogt, mag het bouwwerk pas in gebruik genomen worden als de vergunning verleend is en voldaan is aan de geldende eisen voor constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Over ruim acht weken opent de Floriade de deuren. De afgelopen twee maanden is voor zo’n 60 bouwwerken een vergunning aangevraagd. Tegelijkertijd verwachten we nog zo’n 30 nieuwe aanvragen. Dat is goed nieuws.

Voor de beoordeling van die aanvragen is echter tijd nodig. Er zijn de afgelopen periode al maatregelen getroffen om de vergunningentoets zo veel als mogelijk te versnellen. Zo is het toetsprotocol voor kleine bouwwerken aangepast, is er extra capaciteit ingezet en wordt er gewerkt met korte lijnen tussen aanvrager en vergunningverleners.

Bouwwerken tijdig gereed

Als laatste maatregel heeft het college nu een ambtelijk mandaat gegeven voor het onder voorwaarden gedogen van de bouw van bouwwerken voor de Floriade. Hierdoor kunnen de bouwwerken voor de opening van de Floriade gereed zijn. Parallel aan het gedogen zal het vergunningentraject worden doorlopen. De bouwwerken mogen alleen in gebruik worden genomen met een verleende vergunning.

Ambtelijk gedogen

Het college kan in uitzonderlijke situaties een besluit tot gedogen nemen. Omdat dit alsnog relatief veel tijd kost, kiest het college er voor om voor bouwwerken een ambtelijk mandaat te geven voor het toestaan van de bouw van een bouwwerk. Dit betekent dat ambtenaren namens het college inschatten of gedogen passend is.

Hekel aan gedogen

Wethouder Julius Lindenbergh: “ik heb een hekel aan gedogen, maar als het in het belang is van Almere en het kan echt niet anders, dan moet het in zeer uitzonderlijke situaties toch. Voor de vergunningverlening van bouwwerken voor de Floriade hebben we nu zo’n uitzonderlijk situatie. Daarom gaan we voor een aantal deelnemers de bouw ambtelijk gedogen. Maar wel onder strenge voorwaarden, want de veiligheid blijft voorop staan. Zo zijn er toezichthouders aanwezig bij cruciale onderdelen van de daadwerkelijke bouw en kan het gebouw pas in gebruik worden genomen als er wel een vergunning is. Op die manier kan de bouw weliswaar zo snel mogelijk van start gaan, maar doen we geen concessies aan de veiligheid.”

Geschreven door