Vergunningsproces Floriade versneld door bouwberaad

In Almere wordt veel gebouwd, zowel door particulieren als door de gemeente. Op het gebied van zelfbouw is hier erg veel mogelijk. Voor de meeste bouwwerken, groot of klein, is een omgevingsvergunning nodig.

Zo ook voor de initiatieven op Floriade. Maar hoe werkt het aanvragen van een bouwvergunning op Floriade eigenlijk? Ondernemer Jim van der Wardt heeft samen met een aantal Almeerse bedrijven vorig jaar een vergunning aangevraagd voor een gebouw op Floriade. “Ik heb gezegd dat er één ding zeker was: zoals het op de bouwtekening staat, zal het er sowieso niet uit komen te zien. Daar moest de gemeente wel even aan wennen geloof ik.”

Circuloco

Jim is een van de initiatiefnemers van het Almeerse bouwwerk ‘Circuloco’. Samen met een aantal andere Almeerse bedrijven gaan ze een gebouw op Floriade neerzetten dat geheel uit gerecyclede materialen bestaat. “Dat is de uitdaging van ons paviljoen. We konden niet een bouwtekening inleveren bij de gemeente, en vervolgens die materialen gaan bestellen. We hoopten de materialen namelijk uit andere sloopprojecten te halen. We wisten dus nog niet of we de dingen die we hadden ingetekend, ook zouden gaan vinden in dezelfde maten.”

Een van de eersten

De vergunning voor het gebouw van Circuloco is 15 juli 2021 ingediend door bedrijf Atelier Dutch. Zij hebben het ontwerp gemaakt waaraan Jim en de andere ondernemers nu zo enthousiast aan het bouwen zijn op het Floriadeterrein. “Op 23 september hoorden we dat de vergunning verleend werd,” vertelt Jim. “Voor ons voelde dat helemaal niet op tijd. Wij hadden zelfs het gevoel dat we een van de laatsten waren die de vergunning kregen. Maar achteraf bleken we een van de eersten te zijn.”

Vergunningsproces

Meestal verloopt een vergunningsaanvraag als volgt: iemand wil graag een huis of een uitbouw van zijn huis laten bouwen. De afdeling VTH (Vergunningen, Toezicht en Handhaving) controleert de bouwtekeningen. Ze kijken dan of het past in het bestemmingsplan, of het voldoet aan alle veiligheidsregels en hoe het eruit komt te zien. Vaak is er dan nog regelmatig contact met de gemeente omdat er nog vragen zijn of omdat er nog aanpassingen nodig zijn om het plan aan de wetgeving te laten voldoen. Als de officiële aanvraag wordt ingediend, heeft de gemeente 8 weken voordat de vergunning moet worden verleend of worden afgewezen. Als een aanvraag aangevuld moet worden, komt hier extra tijd bij.

Dit proces geldt ook voor alle Floriade-bouwwerken, maar dan in een hogere versnelling. Er is meer informeel contact en er worden ook vaker voorgesprekken gehouden. Dat komt doordat het vaak bijzondere bouwwerken zijn en omdat buitenlandse aanvragers meestal onbekend zijn met de Nederlandse bouwregels.

Bouwinspectiebedrijf BouwQ

Omdat het aantal vergunningaanvragen bij de afdeling VTH schommelt, wordt er samengewerkt met een extern bouwinspectiebedrijf. In dit geval is dat BouwQ. BouwQ behandelt de aanvragen voor Floriade. Zij toetsen of de gebouwen op Floriade aan alle funderings- en veiligheidseisen voldoen. Controleur Marcel de Best is er druk mee. “Bij de aanvragen voor bouwwerken op Floriade kijken wij vanaf het begin al mee of de constructie veilig is. Dan letten we op allerlei dingen, zoals de stevigheid van het gebouw en de gebruikte verbindingen. Maar we toetsen ook of het kan blijven staan tijdens een storm of tijdens een hevige regenbui.”

Stad op veengrond

Initiatiefnemers worden van tevoren al geadviseerd over wat wel en niet kan. “In Almere gelden regels voor fundering die bijna nergens anders gelden,” legt Marcel uit. “Buitenlandse initiatiefnemers denken vaak: ik zet hier een gebouwtje neer op die grond, dan blijft het wel staan. Op veel plekken werkt het ook zo, maar in Almere niet. De stad is namelijk voornamelijk op veengrond gebouwd. En veen is nogal vervelend, want als je erop drukt, druk je het water eruit en dan zakt het in elkaar. Bovendien heb je in Almere ook veel wisselende grondlagen. Ik kan hier bij wijze van spreken een gat graven, en dan vind ik een laag klei, dan veen, dan weer klei en dan zand. Maar als ik 2 meter verderop nog een gat graaf, vind ik misschien een hele andere samenstelling. Dat maakt Almere uniek.”

Het bouwberaad

Om het proces te versimpelen en te versnellen, heeft de gemeente het bouwberaad opgericht. Twee keer per week komt een team van 5 experts samen, om de aangevraagde vergunningen in sneltreinvaart te behandelen. Marcel is hier ook lid van. “Er worden dan 5 tot 10 aanvragen behandeld. Van tevoren krijgen we de bouwtekeningen doorgestuurd, zodat we alvast kunnen kijken of het er goed uitziet. Daarna bespreken we het samen nog eens, en doordat iedereen er tegelijk naar kijkt, versnelt dat het proces. Als de brandveiligheidsinspecteur zegt dat er nog een brandgang moet komen, kan de constructeur meteen zien of dat wel of niet kan. Op die manier kunnen we heel snel reageren. Hierna wordt het plan nog op detail getoetst door de adviseurs. Als alles in orde blijkt, kunnen we een week later de vergunning al verlenen.”

Gedogen

De gemeente heeft vorige maand laten weten dat ze gaan gedogen. Dit betekent dat initiatiefnemers toestemming kunnen krijgen om alvast te gaan bouwen, zonder dat de omgevingsvergunning is verleend. Het gebouw mag echter pas in gebruik genomen worden nadat er alsnog een vergunning is afgegeven. In de praktijk valt het aantal gevallen waarbij dit nodig is, mee. “Mede dankzij het bouwberaad kunnen we veel procedures alsnog op tijd afronden. Het

Geschreven door