Stortplaats Braambergen krijgt een zonnepark met bijna 26.000 panelen

Op de voormalige stortplaats Braambergen in Almere worden dit jaar bijna 26.000 zonnepanelen geplaatst, samen goed voor ruim 14 megawattpiek (MWp) aan opwekvermogen.

Zo’n 10 hectare van het gebied Almere Hout (totaal 50 hectare) wordt benut voor het zonnepark. Het project wordt gerealiseerd door Energiezorg, een samenwerking tussen de bedrijven Afvalzorg en HVC. Eind januari werd met het behalen van de ‘financial close’ een belangrijke mijlpaal gehaald. Dat betekent dat de financiering door ING nu rond is en dat alle contracten zijn getekend. Hoofdaannemer Pfalzsolar start in mei met de aanleg van het zonnepark en naar verwachting is het in oktober 2022 klaar voor gebruik. 

Duurzaam bouwen
Het park wordt zo duurzaam mogelijk gebouwd. Zo wordt het park gefundeerd op Solarbase. Dit is een beton-achtig materiaal dat uitstekend geschikt is als fundering, waardoor niet in de stortplaats zelf hoeft te worden geboord. Het wordt gemaakt van secundaire materialen, waaronder bodemas dat overblijft na de verbranding van restafval.

Partners
HVC en Afvalzorg hebben eerder in samenwerking zonneparken gebouwd. Afvalzorg is eigenaar van voormalige stortplaatsen en HVC heeft de kennis en ervaring die nodig is om een zonnepark te realiseren. Gezamenlijk vormen deze partijen ‘Energiezorg’, en zijn de zonneparken Crayestein (Dordrecht), Wieringermeer (Middenmeer) en Boekelermeer (Alkmaar) gerealiseerd.

Voor zonnepark Braambergen wordt ook samengewerkt met de gemeente Almere. De gemeente neemt de komende 15 jaar de stroom van het park af voor haar eigen verbruik. Omgerekend levert het zonnepark met de 26.000 zonnepanelen stroom voor zo’n 4.500 huishoudens. De verwachting is dat in oktober 2022 de eerste stroom wordt geleverd.

Participatie
Omwonenden van het project kunnen participeren in het zonnepark. Dat betekent dat zij kunnen investeren en daarmee financieel profiteren van het rendement van het zonnepark. Zodra de bouw is afgerond, start het participatietraject. De details rond de participatie worden de komende periode verder uitgewerkt. 

Mountainbiken, wijn en zonnepanelen
Zonnepark Braambergen is een mooi voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. De heuvels van deze voormalige stortlocatie bieden veel mogelijkheden in het vlakke Flevolandse landschap. Op dit moment worden delen van het terrein al recreatief en sportief gebruikt. Zo is er op Braambergen een mountainbike-parcours en een wijngaard aangelegd. De functie van zonnepark wordt daar nu dus aan toegevoegd. Het te bouwen zonnepark wordt zo goed mogelijk ingepast in het landschap, zodat de omgeving aantrekkelijk en geschikt blijft voor recreatie.

Geschreven door