Weer een dreun voor de bestuurders van de Floriade en het College

De aanbesteding voor het leveren van licht- en geluidsinstallaties op de Floriade in Almere moet toch opnieuw worden uitgevoerd.

Dat heeft het gerechtshof in Arnhem zojuist bepaald, in een hoger beroep kort geding dat door de Floriade was aangespannen tegen het vonnis van december. Men verwacht niet dat er problemen zullen zijn rond de opening van het event aldus het gerechtshof.

De rechtbank Midden Nederland bepaalde in december al dat de aanbesteding opnieuw moest, maar de Floriade ging tegen die uitspraak in beroep. De organisatie van de tentoonstelling vroeg het hof eerder deze maand de oorspronkelijke aanbesteding in stand te laten, omdat anders de opening van de Floriade op 14 april in gevaar zou komen.

Maar volgens het hof in Arnhem is dat geen reden om af te wijken van de strenge Europese regels voor aanbestedingen. Ook de Floriade dient zich aan alle regels te houden. Omdat de Floriade uit voorzorg in januari al een nieuwe aanbesteding is gestart, zegt het hof de kans dat de Floriade niet doorgaat bovendien niet zo hoog in te schatten.

Het bestuur van de Floriade heeft het gevoel dat de regels niet voor hen gelden. Zo hebben we al heel wat meegemaakt als Almeerders. het college vindt het goed dat ze bouwen zonder de benodigde vergunningen. Zelfs het veiligheidsplan is nog niet af. Willen ze onder de pet houden als ook de benodigde evenement vergunning zijn nog niet binnen. Daarnaast zijn er nog problemen met het veiligheidsbedrijf. De begroting is veel te krap en zal nu het dubbele bedragen, rond de 17/18 miljoen terwijl er maar 9 miljoen is begroot. De onderneming wil in deze dan ook een garantstelling van de gemeente.,

Loterij
De aanbesteding belandde vorig jaar bij de rechter, omdat twee bedrijven die de opdracht niet gegund kregen, een zaak aanspanden. De Almeerse bedrijven Baljet Groep en TSR stelden dat de Floriade veel te onduidelijk en summier op papier had gezet wat er van leveranciers werd verwacht. De bedrijven werden door de rechter in het gelijk gesteld. Die concludeerde dat inderdaad niet duidelijk was, welke onderdelen van de aanbesteding belangrijk waren bij de beoordeling. Daardoor was het volgens de rechtbank in feite een loterij. De opdracht werd uiteindelijk gegund aan het bedrijf Stagelight uit Den Bosch die ook het bedrijf was dat 10 jaar geleden de opdracht kreeg voor het event in Venlo.

Onterechte winnaar
Maar net als de rechter is ook het hof van mening dat de Floriade niet de juiste aanbestedingsregels heeft toegepast. Door de manier waarop Floriade de aanbesteding heeft uitgevoerd, konden de aanbiedingen van de verschillende bedrijven niet goed met elkaar worden vergeleken. Dat betekent dat Stagelight ten onrechte als winnaar is aangewezen en dat deze aanbesteding niet verder kan doorgaan.

Uitspraak van het hof Motivering van het hof

Financiële problemen

De tegenslagen voor de tuinbouwtentoonstelling volgen elkaar de laatste weken snel op. Recent werd bekend dat sponsoring miljoenen minder heeft opgebracht dan was berekend. De gemeenteraad van Almere wil geen geld meer in het evenement steken en heeft de provincie en het Rijk om steun gevraagd.

Er zijn pas drie landen aan het bouwen op het Floriadeterrein, terwijl minstens twintig landen belangstelling hadden. Dat zou een gevolg zijn van de coronapandemie. Het realiseren van de tuinbouwtentoonstelling is in de loop van de jaren tientallen miljoenen euro’s duurder geworden dan begroot.

Geschreven door