Ontstaansgeschiedenis Almere en het Weerwater te zien in Stadsarchief Almere 

Tentoonstelling Water-Polder-Weerwater over verleden, heden en toekomst Weerwater | Stadsarchief Almere heeft, mede vanwege de Floriade 2022, de tentoonstelling Water-Polder-Weerwater samengesteld.  Aan de hand van een foto’s, ontwerpschetsen en brieven uit de collectie van het stadsarchief wordt de bijzondere ontstaansgeschiedenis van de polder, Almere en het Weerwater verteld. De tentoonstelling, in het Nederlands en Engels, is van 1 juli tot en met december 2022 te zien. 

Water-Polder-Weerwater toont stap-voor-stap hoe in de jaren 60 in het water van het IJsselmeer land werd gewonnen en hoe midden in die net drooggevallen polder wéér water kwam te liggen. Hoe maak je eigenlijk een polder? En waarom een meer midden in de stad?  In de tentoonstelling komen verder het oerbos en het weerwatereiland op het Floriadeterrein aan bod, evenals toekomstige ontwikkelingen rond het Weerwater. De tentoonstelling ontrafelt ook het verhaal waarom het Weerwater geen Centrale Plas of Placenta heet. 

Bij de voorbereiding van Water-Polder-Weerwater werden in de archiefbewaarplaats van het stadsarchief bijzondere ontwerpschetsen van stedenbouwkundige Teun Koolhaas uit 1973 herontdekt. Naast een groot aantal bronnen uit de collectie van het stadarchief toont de tentoonstelling ook foto’s uit Het Flevolands Archief, krantenarchief Delpher, het archief Bart Hofmeester/AeroCamera en Het Nieuwe Instituut. 

Water-Polder-Weerwater richt zich op Almeerders die meer willen weten over de geschiedenis van hun stad en op (Floriade)bezoekers die zich mogelijk niet realiseren dat ze zich op de voormalige zeebodem van het IJsselmeer bevinden. Op de muur van Stadsarchief Almere komt een markering hoe hoog het water zou staan zonder de dijk.   

De tentoonstelling en de begeleidende brochure (32p) is tweetalig (Nederlands en het Engels). Bij de tentoonstelling verschijnen ook twee video’s met peetvader Paul de Maar, beleidsmedewerker Marijke Kuijpers, stadsecoloog Annemiek Eggenhuizen en onderzoeker/ kunstenaar Krijn Christiaansen.

Openingtijden: 

Water-Polder-Weerwater is van 1 juli tot en met december 2022 geopend op: 

Woe, Do en Vrij van 13.00 – 17.00  en op verzoek  

Stadhuispromenade 2, 1315 XP Almere, tegenover Stadhuis, links onder de bibliotheek 

Zie stadsarchief.almere.nl/weerwater voor meer informatie en actuele openingstijden. De tentoonstelling komt op termijn ook online beschikbaar. 

Geschreven door