Als zelfs de Koning niet komt… | Column Ton Theunis

Het is goed gebruik om op verkiezingsdag géén verkiezingsactiviteiten meer te verrichten. Want dan spreekt u, de kiezer. Dan wachten politici slechts in spanning af. Zo hoort dat.

Maar tegenwoordig hebben we ‘vanwege corona’ drie verkiezingsdagen, zodat er nu ook drie dagen lang geen campagne meer wordt gevoerd.

Daarom mag er ook, vindt men, geen raadsvergadering meer plaatsvinden als het college van B&W op de valreep een wanstaltige handeling verricht.

Over de plotselinge ‘lening’ van € 4.500.000,- aan de Floriade kan dus vóór de verkiezingen niet meer worden gesproken.

Ik hoop dat iedere kiezer zich dat realiseert en zijn of haar stem geleid door een goed geheugen gebruikt.

Er is in tien jaar te veel gebeurd om het allemaal hier weer eens de revue te laten passeren en ongetwijfeld bent u het allemaal net zo zat als ik. Wat een geldverslindende amateuristische bende!

Tot nog toe was er al € 160.000.000,- aan gemeenschapsgeld voor de Floriade uitgegeven. Nu is het dus € 164.500.000,-. Als je het snel zegt, lijkt het niks…

Gelooft u er nog in? Geloven de hoogwaardigheidsbekleders er zelf eigenlijk nog in?

Al tien jaar stond voor de coalitiepartijen vast dat de Floriade een succes ging worden. Bij hoog en bij laag blijven ze het ook nu volhouden. De Floriade is van groot belang, ook nationaal. De Floriade gaat Almere op de wereldkaart zetten!

Daarom klapte de fractieleidster van D66 in 2020 na het oliedomme besluit om tóch door te gaan enthousiast in haar handen en riep ‘Want de Koning komt!’.

Elke Floriade is immers door ons vorstenhuis geopend. Het doorknippen van het lintje stond voorheen ook op de koninklijke agenda: 13e april 2022, opening van de Floriade 2022 door onze Koning.

Het staat er niet meer op. Er wordt beweerd dat dat zou zijn omdat de oorlog in Ukraine zo’n feestelijk optreden door onze monarch ongepast zou maken.

Vreemd als je ziet dat andere feesten ervoor en erna (nog) wel aangekondigd staan. Lijkt me iets voor de pers om er een telefoontje aan te wagen.

Want ik weet niet of het allemaal klopt, maar nu zo’n wereldevenement niet (meer) op de officiële koninklijke agenda vermeld wordt, bekruipt me het gevoel dat zelfs dit onderdeel van de Floriade niet doorgaat.

Het zou wel passen bij de ellenlange aaneenschakeling van beloften die niet werden waargemaakt, dingen die niet doorgaan en mensen die niet komen. En de traditie dat ons geld er desondanks ingepompt blijft worden…

Geschreven door