De open zenuw van de huidige coalitie DE WONINGNOOD | Column Johan de Leeuw

Met bijna militaire precisie door de VVD en PvdA tot stand gebracht en nu in

stand gehouden door D66. Al lang leeft de gedachte om aan de Wisselweg goedkope huur en koop woningen te

realiseren. Maar ja er is wat te regelen i.v.m. het bestemmingsplan. Dat doet ons college met

het voorleggen van een verklaring van geen bedenkingen . Zo kan de raad zich uitspreken en

kan de trein weer verder.

Maar ach en wee, wat blijkt, in de kleine lettertjes staat dat men niet gaat voor goedkope

woningen maar voor studenten kamers. Auw, dat is tegen het zere been en tegen de wens

van de raad.

Het is ook een vreemd idee want de raad heeft net een groot contingent

studentenwoningen goedgekeurd op de campus. Bouwen we hier studentenwoningen voor

Amsterdam?

Er is meer mis met dit voorstel. Enkel studentenwoningen bieden geen enkele aanzet tot het

oplossen van de woningnood. Je moet immers na je studie je woning uit. En waar ga je dan

naar toe?

De oplossing van de woningnood kan uitsluitend komen uit het bouwen van vele woningen

in alle segmenten. Ik noem er een paar;

– Starters

– Goedkope huur en koop

– Midden huur

– Wat in het hogere segment en niet te vergeten de ouderen. Denk hieraan woon

collectieven, hofjes en levensloop bestendig bouwen.

– Men moet uitgaan van volkshuisvesting en niet van dat dode begrip “woningmarkt”

– Men moet eindelijk de grondwet eerbiedigen waar is staat dat de overheid zorgplicht

heeft voor het onderdak brengen van zijn bevolking.

– Dat betekent dat men de komende jaren minimaal 4000 woningen per jaar moet

opleveren en dan nog is de woningnood niet opgelost voor 2030.

Dat kan alleen maar als Almere buiten de lijntjes gaat kleuren en met een niet standaard

aanpak komt. Ik heb het hier over financiering en regels. Ook zal men anders moeten gaan

denken over de grond. Die is nu veel te duur en past niet in een effectieve aanpak van de

woningnood.

De oorzaak van de hoge grondprijs is helaas de gemeente zelf. Die heeft zich de afgelopen 20

jaar gedragen als een speculant en niet als een dienstverlenende club die sturend de

volkshuisvesting aanpakt en de bevolking dient.

Waar het nu op aan gaat komen is de houding van de raad. Bijten ze door? Zo niet dan zal ik

tegen de verklaring van geen bedenkingen gaan stemmen.

Geen Haagse partij! Maak me blij en stem op mij !

Geschreven door