Mógge Almere… | Column Ton Theunis

Over opkomst en afgang… Kunnen we dit moment onthouden? Zo daags na de gemeenteraadsverkiezingen, terwijl het stof langzaam neerdaalt en het -openlijke- formeren is begonnen.

Want dit is best een belangrijk moment. Er hebben tweehonderdeenenzestig Almeerders een voorkeursstem op mij uitgebracht en ik ben daar zeer door vereerd. Dank je wel, allemaal. Het doet heel veel deugd en het stimuleert me zeer.

Maar er is nog een reden om deze dag, dit moment in het geheugen te prenten. Over vier jaar zijn er namelijk weer gemeenteraadsverkiezingen. En dan, op die dag, moeten we terug kunnen halen wat er in 2022 gebeurde.

Toen veel mensen niet gingen stemmen. Geen tijd, geen zin, geen idee… Geen vertrouwen stond echter nog nooit zo hoog als motief om niet te gaan.

Maar door niet te gaan, bleven vooral de kiezers over die steevast wel gaan stemmen. Hun aandeel in het totaal, hun bepalende invloed werd dus verhoudingsgewijs groter naarmate de opkomst kleiner werd.

Desondanks verloren vrijwel alle grote gevestigde partijen door de komst van maar liefst vier nieuwkomers, te weten BIJ1 (2), FvD(2), 50plus(2) en DENK(1).

De gevestigde partijen blijven echter toch stevig in het zadel. En er wordt onderling al gepalaverd dat het een lieve lust is.

PVV en PvdA solliciteerden in de podcast van de krant samen naar een coalitie met de VVD.

Maar daarmee ben je niet aan een meerderheid. Die bereik je pas met zeven partijen (van de zeventien) in je coalitie. Eigenlijk de vorige coalitie mét de PvdA. Dat zal het wel worden.

De winnaars zijn nog nooit te porren geweest voor een raadsbrede oplossing met vak-wethouders, al doet die oplossing wel het meest recht aan de uitslag. ApOpa gelooft erin; het is niet voor het eerst dat we staan te roepen in de woestijn.

En dan mogen we niet mopperen. Dat recht heeft iedereen die niet ging stemmen namelijk verspeeld. Zullen we daarom deze dag, dit moment onthouden?

Het als startpunt gebruiken voor transparantie, duidelijkheid, betrouwbaarheid en zo? Dat de meerderheid van de kiesgerechtigden weer het gevoel krijgt dat de politiek er voor hen is en niet andersom?

Zodat we over vier jaar kunnen zeggen dat Almere het in elk geval een stuk beter heeft gedaan dan vandaag?

Schouders eronder! We kunnen niet zonder!

Geschreven door