Hele raad steunt opvang Oekraïense vluchtelingen

Met algemene stemmen heeft de gemeenteraad het plan van de PvdA aangenomen om in Almere plaats te zoeken voor opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Een motie van de PvdA daarover werd donderdagavond door alle fracties gesteund.

Gevraagd wordt om in samenspraak met het COA één of meer locaties voor opvang geschikt te maken. Vanwege de urgentie wordt het college gevraagd de opvang uiterlijk deze maand al klaar te hebben.

In de motie staat dat Almere een steentje wil bijdragen aan een veilige en humane opvang. Omdat met name vluchtelingen met een LHBTIQ+ achtergrond problemen ondervinden in de opvang in de directe omgeving van Oekraïne zou Almere deze groep moeten opvangen.

De motie spreekt uit: “We willen voorkomen dat de reguliere locaties en noodopvanglocaties overlopen als er meer
vluchtelingen naar Nederland komen en mensen noodgedwongen op de grond moeten slapen.” (foto: voormalige noodopvang in Almere)

Geschreven door