Vrijesectorhuur Flevoland in 2021 sterkste stijger van Nederland, aanbod tot €1.000 huur p.m. daalt hard.

Uit recente cijfers van NVM-makelaars blijkt dat in Flevoland de vrijesectorhuren vorig jaar met 18% het sterktste zijn gestegen van Nederland.

Met Almere als de grootste markt steeg de huur 4e kwartaal 2021 van appartementen naar €14,36 per m2., voor woningen naar €11,03 per m2. De vrijesectorhuur tot €1.000 wordt steeds schaarser. Was in 2018 landelijk nog 62% onder dit huurniveau, in 2021 was dat aandeel al gezakt tot 39%. De zogenoemde ’middeldure huur’ tot €1.000 is in steden in hoog tempo aan het verdwijnen als het aan de markt wordt overgelaten.

Geschreven door