Zeker ton nodig voor dierenartsbezoek minima

Financiële steun aan Almeerse minima die kosten maken voor een dierenarts zou de gemeente jaarlijks meer dan een ton kosten. Dat heeft het college berekend na een verzoek van de Partij voor de Dieren.

Er bestaan geen harde cijfers over het aantal minima met een huisdier. De kosten voor bezoek aan een dierenarts kunnen voor deze groep wel een bezwaar zijn. Dierenartsen zeggen wel vaak met wanbetalers te maken te hebben, maar onduidelijk is hoe vaak het dan om minima gaat.

Volgens dierenartsen wachten mensen soms te lang met het bezoek aan de dierenarts omdat zij opzien tegen de kosten, waardoor in sommige gevallen alleen euthanasie nog mogelijk is.

In het onderzoek van de gemeente naar de behoefte aan steun, staat dat zeker 85.000 euro begroot moet worden. In dat geval kunnen circa 700 minima 150 euro per jaar krijgen voor medische hulp voor hun huisdier. Daarnaast moet de gemeente nog geld vrijmaken voor administratieve werkzaamheden.

Het huidige armoedebudget staat die kosten niet toe. Als de raad zou besluiten een regeling te financieren, dan is een wijziging van de uitgaven nodig.

Geschreven door