Bestuursvoorzitter Anita Arts neemt deze zomer na ruim tien jaar afscheid van het Flevoziekenhuis

Na ruim tien jaar vertrekt bestuursvoorzitter Anita Arts deze zomer bij het Flevoziekenhuis. Begin dit jaar heeft zij de raad van toezicht op de hoogte gebracht per 1 juli te willen stoppen.

“Wij zijn haar zeer erkentelijk voor wat zij voor het Flevoziekenhuis heeft gedaan”, aldus Meindert Schmidt, voorzitter raad van toezicht. “Wij kennen haar als een betrouwbare, kundige en stevige bestuurder met een grote dossierkennis. Daarnaast speelt zij aan vele bestuurlijke tafels in de zorg een betekenisvolle rol. Wij zijn haar zeer dankbaar en begrijpen en respecteren dat zij na zo’n lange zittingsduur om persoonlijke redenen – meer tijd voor haarzelf, haar partner en familie – afscheid neemt. Ze heeft het Flevoziekenhuis door de lastige COVID-19-periode geloodst. We zijn blij dat zij dit de afgelopen 8 maanden samen heeft kunnen doen met haar twee collega-bestuurders Marc Seelen en Jeroen van Duren.”

De raad van bestuur zal in de komende periode zorgen voor een geleidelijke overdracht van portefeuilles en dossiers. De raad van toezicht zal zich beraden over haar opvolging.

Geschreven door