Conflict over toekomst Kindervakantieland

Een meningsverschil in het bestuur van de stichting Kindervakantieland, heeft geleid tot het directe vertrek van voorzitter Frits Huis.

De overige bestuursleden willen het vakantiehuis op De Kemphaan verkopen. De stichting wil er dan nog zes weken per jaar gebruik van maken. Dat moet in de afspraken over verkoop vastgelegd worden. De vakanties worden dan betaald uit de opbrengst van de verkoop.

Huis is het principieel oneens met de verkoop. Hij voert op Facebook aan dat Kindervakantieland mogelijk werd dankzij steun van de gemeente en bouwbedrijven. Huis ziet het project daarom als een ‘publiek bezit’ en vindt verkoop daarmee in strijd.

De drie andere bestuursleden vinden grondig onderhoud van het gebouw nodig. Huis zegt dat hij niet twijfelt aan de goede bedoelingen van de overige bestuursleden. “Maar ik ben van mening dat zij een grote fout maken, die uiteindelijk tot de opheffing van Stichting Kindervakantieland zal leiden.”

De stichting organiseert elke zomer vakantieweken voor kinderen die door hun thuissituatie niet of nauwelijks op vakantie gaan. Het huis heeft zestig slaapplaatsen en de kinderen kunnen er allemaal één week verblijven. Het vakantiehuis is een initiatief van voormalig jeugdwerker Henk van Slooten. Het werd in 2002 geopend.

Geschreven door