Almeers zorgbedrijf eist huisuitzetting van kwetsbare cliënten bij rechter

Deskundige Begeleiding Autisme (DBA), een zorgbedrijf uit Almere dat zorg onlosmakelijk aan wonen koppelt, drijft kwetsbare cliënten tot wanhoop met bedenkelijke zorgplannen. Cliënten die het gesprek aangaan over hun zorgplan dat zij niet passend vinden en uiteindelijk niet accepteren, dreigen hun appartement uitgezet te worden.

Een conflict hierover is inmiddels in de rechtszaal uitgevochten. Ondanks dat DBA bij de nieuwe aanbesteding van de zorg geen gecontracteerde partij meer is, zegt de gemeente Almere toe dat cliënten ook in 2024 passende zorg krijgen, waarbij het streven is dat ze hun woning behouden. Cliënten en direct betrokkenen zetten zich samen met SP Almere in om huisuitzetting te voorkomen.

Bij de hulpdienst van SP Almere is het probleem al langer bekend. In juni van dit jaar trekken bezorgde ouders bij de politieke partij aan de bel over het slepende conflict dat hun dochter heeft met zorgbedrijf DBA, dat begeleiding biedt aan mensen met een autisme spectrum stoornis. De dochter krijgt anderhalf uur per week “zorg in natura” vanuit de Wmo en huurt bij DBA een appartement dat DBA op haar beurt huurt van woningcorporatie De Alliantie.

Bij de voorbereiding van de aanvraag Wmo‐herindicatie ontstaat onenigheid. DBA stuurt onverwacht aan op zorg vanuit de Wlz (Wet Langdurige Zorg). De dochter vindt dat deze intensieve zorg niet bij haar past en gaat in discussie. De sturing van DBA is opmerkelijk. Wetende dat de gemeente Almere per 1 januari 2024 DBA niet meer als Wmo zorgaanbieder contracteert, is de Wlz een nieuwe inkomstenbron vanuit de rijksoverheid. De discussie mondt uit in een conflict.

In augustus eist DBA in een kort geding (uitspraak rechter) de ontruiming van het appartement, omdat cliënt de zorgovereenkomst niet zou nakomen. Naar het oordeel van DBA mag daarom de zorgovereenkomst worden opgezegd, en daarmee ook de huurovereenkomst worden beëindigd. Huurbescherming zou uitgesloten zijn. De kantonrechter tikt DBA op de vingers en wijst de eis af omdat het spoedeisend belang ontbreekt. Ook oordeelt de rechter dat voorlopig niet duidelijk is dat cliënt tekort is geschoten bij de uitvoering van de zorgovereenkomst, dat het zorgelement van de overeenkomst niet lijkt te overheersen over het huurelement en dat van DBA een zorgvuldiger benadering verwacht had mogen worden, gezien de kwetsbaarheid van de cliënt. Een verder oordeel wordt overgelaten aan de bodemrechter. DBA heeft inmiddels aangekondigd de gang naar de bodemrechter te willen maken.

Na de eerste melding bij haar hulpdienst opende de SP het meldpunt ZorgDakloos waar cliënten hun verhaal kunnen doen. Meldingen maken duidelijk dat meerdere cliënten bij DBA onterecht vanuit de Wmo in de Wlz dreigen te belanden, mede doordat DBA geen gecontracteerde partij meer is van de gemeente. Met de dreiging van een rechtszaak mijden cliënten het conflict uit angst hun huis uitgezet te worden. Inmiddels staan een aantal direct betrokkenen in onderling contact om weerbaarder te zijn in deze bedreigende situatie en proberen zij met steun van de SP gehoor te vinden bij de gemeente Almere. Ondanks de toezegging van de gemeente dat zij de Wmo herindicaties in het belang van de cliënten goed zullen afronden, is hiervan nog geen tastbaar resultaat. Zorg afnemen bij DBA blijft voor cliënten een vereiste om in hun appartement te kunnen blijven wonen. Uiteindelijk zal de uitspraak van de bodemrechter duidelijkheid moeten brengen in deze kwestie. Met een langlopende rechtszaak in het verschiet hebben cliënten het gevoel alleen te staan tegenover DBA.

Rijk Ravestein (raadslid SP Almere): “De SP zet zich samen met direct betrokkenen in om huisuitzetting te voorkomen en onderzoekt de mogelijkheden om situaties waarin wonen en zorg zijn gekoppeld niet meer mogelijk te maken.”

Dit bericht hebben wij via de SP mogen ontvangen.

Helaas gebeurd dit vaker, zo bereikte ons pas geleden nog het bericht dat vanochtend om 08.00 uur een kamer in een zorgboerderij in Lelystad ontruimt zou worden. Dan gaat het niet over de betalingen maar omdat de clienten aangeven geen zorgplan te hebben waardoor ze het gevoel hebben dat het om het geld gaat.

Geschreven door