Flinke meevallers voor gemeente

De gemeente houdt de komende jaren miljoenen euro’s over. Eenmalig kan Almere rekenen op een meevaller van 8 miljoen.

De spaarpot van de gemeente ontwikkelt zich door naar 150 miljoen euro. Dat heeft wethouder Lindenbergh van financiën donderdagavond aan de gemeenteraad bekend gemaakt.

Hij noemde ook het voorlopig resultaat in de jaarrekening van vorig jaar, die 21,5 miljoen bedraagt en een winst van het Grondbedrijf uit verkoop van grond voor 17 miljoen. Dankzij kabinetsplannen kan Almere rekenen op eenmalig tientallen miljoenen.

“We hebben naar verwachting een begrotingsoverschot van structureel 8 miljoen en 80 miljoen dankzij Rijksbeleid. We hebben de komende vier jaar veel ruimte voor investeringen of om bezuinigingen terug te draaien. Maar er zijn ook grote uitdagingen, zoals het onderhoud en de veiligheid van de stad, de ontwikkeling van het stadscentrum en de groei van Almere. We hebben geld beschikbaar, maar we zullen keuzes moeten maken.”

Lindenbergh wijst erop dat alle Nederlandse gemeenten van het Rijk te weinig geld krijgen. Daarnaast is er voor Almere steeds een nadeel omdat get Rijk geen rekening houdt met de groei van de stad en de gemeente afrekent op het aantal inwoners van twee jaar geleden. Hij wil het Rijk vragen Almere op dat punt te helpen.

Geschreven door