Extra zorgkosten in Almere houden gemoederen bezig

De extra kosten voor de zorg in Almere houden de politieke gemoederen nog steeds bezig. Dat bleek donderdagavond tijdens een bespreking in de gemeenteraad over hoe de gemeente er financieel voorstaat.

Uit de zogenoemde perspectiefnota 2021 die onlangs is gepresenteerd, bleek dat Almere de komende vier jaar een financieel tekort heeft van in totaal 76 miljoen euro. 45 miljoen euro daarvan wordt veroorzaakt door de extra kosten voor de jeugdzorg en de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Collegepartijen op één lijn
De collegepartijen VVD en D66 vinden het onacceptabel dat de gemeente voortdurend extra geld moet pompen in de jeugdzorg en de WMO. Zij pleiten ervoor om eerst naar die posten te kijken met als doel om de kosten te beheersen. Fractievoorzitter Ulysse Ellian van de VVD: “Er is de komende jaren een overschrijding van 45 miljoen euro op deze twee domeinen. Het is niet eens inzichtelijk waarom die overschrijdingen plaatsvinden. Ik heb voorbeelden uit de stad gehoord dat talloze hulpverleners met één gezin bezig zijn. Ja, dan wordt de jeugdhulp heel duur.”

Collegepartij Leefbaar Almere vindt ook dat de kosten voor de jeugdzorg niet inzichtelijk zijn. Volgens Fractievoorzitter Kees Ahles van Leefbaar Almere wordt de gemeente keer op keer verrast door extra kosten. Hij is verbaasd dat de gemeente tot nu toe niet eens weet hoeveel gezinnen gebruik maken van de jeugdhulp.

Kosten zorg blijven oplopen
Tijdens de presentatie van de jaarrekening bleek onlangs dat de gemeente Almere het jaar 2019 heeft afgesloten met een overschot van 700.000 euro. Wethouder van Financiën Julius Lindenbergh moest dat donderdagavond rechtzetten. Volgens hem kreeg de gemeente de eindrekening van zorgaanbieders over de vierde kwartaal van 2019. Daaruit bleek dat de gemeente 700.000 extra moet betalen. Daarmee komt het resultaat uit 2019 op nul.

Oppositiepartijen tegen bezuinigingen op zorg
De oppositiepartijen beseffen dat er veel geld naar de zorg gaat, maar ze willen daar niet op bezuinigen. Volgens fractievoorzitter Ruud de Jonge van de PvdA heeft de gemeente vorig jaar veel geld verdiend aan de verkoop van bouwgrond. Dat kan deels worden gebruikt om de tegenvallers in de zorg op te vangen.

De SP pleit ervoor om de rekening bij de landelijke overheid neer te leggen. Fractievoorzitter Hans Everhard: “Het Rijk heeft ervoor gezorgd dat wij tekort komen in het sociaal domein en bij de jeugdzorg. Ik vind dat zij voor de oplossing moeten zorgen. Dus wij moeten de rekening niet bij de burgers van Almere leggen, maar bij het Rijk. Dus kom op met die poen.”

Oppositiepartij PVV wil dat er bezuinigd worden op ambtelijke apparaat. De partij bedoelt daarmee onder andere hoge ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de zorg.

Wat nu?
Het is nog niet duidelijk hoe de gemeente de kosten gaat drukken. Dat komt omdat er nog veel onzekerheid is over de extra kosten die de gemeente moet maken. Zo is er nog geen compleet beeld over de extra kosten van de coronacrisis. Ook weet de gemeente nog niet hoeveel geld zij van het Rijk krijgt als compensatie. Verder had de gemeente minder inkomsten door corona, bijvoorbeeld minder parkeerinkomsten en minder toeristenbelasting. Dat moet allemaal berekend worden.

De wethouder van Financiën gaat de komende maanden alle inkomsten en uitgaven op een rij zetten. Bij de presentatie van de begroting in september of oktober komt hij met concrete voorstellen over de bezuinigingen. Op dat moment is ook bekend wat de Floriade gaat kosten. Want dan is duidelijk welke keuze is gemaakt: stoppen, uitstellen of doorgaan met een aangepaste versie.

Geschreven door