Informateur: meer samenwerking met hele raad

De pas aangetreden gemeenteraad en het college moeten een nieuwe manier van werken kiezen. De toekomstige coalitie maakt afspraken op hoofdlijnen en laat ruimte voor samenwerking met de raad.

Dat is een van de voorstellen waarmee de informateur voor een nieuw college aan de slag gaat. Hij stelt vast dat in de raad geen steun is voor een gedetailleerd coalitieakkoord. Wel kiezen de meeste partijen voor een meerderheidscollege.

Informateur Henk Jan Meijer gaat daarover praten met negen fracties: VVD, PvdA, SP, D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren, Leefbaar Almere, CU en CDA. Meijer zegt in een tussenverslag dat uit de gesprekken tot nu toe een wens tot grote gemeenschappelijkheid blijkt. De fracties willen niet alleen de coalitiepartijen, maar ook de oppositie en inwoners overal bij betrekken.

De informateur ziet veel steun voor aanpak van de woningnood, beheer en onderhoud van de openbare ruimte, onderwijs, veiligheid en sociaal domein. Daarnaast heeft de raad hem duidelijk gemaakt te streven naar herstel van vertrouwen in de politiek.

In de komende weken gaat Meijer zoeken naar de meest kansrijke en stabiele coalitie en naar een inhoudelijke agenda. Belangrijk punt is de vraag hoe de hele raad bij de agenda voor de komende vier jaar.

Geschreven door