Polikliniek Kinderchirurgie Flevoziekenhuis van start, een samenwerking met Amsterdam UMC

Op 14 april is de polikliniek Kinderchirurgie in het Flevoziekenhuis gestart. Dit spreekuur vindt één keer per maand plaats en wordt door een perifeer kinderchirurg (Anne Ottenhof en/of Gwen Diepenhorst) gezamenlijk met een kinderchirurg uit het Amsterdam UMC verzorgd.

Alle interne verwijzingen en verwijzingen via huisartsen en De Kinderkliniek zijn hiervoor welkom. Gekoppeld aan dit spreekuur vindt eens per maand een gezamenlijk operatieprogramma plaats. Kinderchirurgen Gwen en Anne: “De afdelingen Chirurgie, Kindergeneeskunde en Anesthesiologie hebben hiertoe hun expertise gebundeld.

Op deze manier bieden zij niet-academische kinderchirurgie dicht bij huis en intensiveren ze de prettige samenwerking met de kinderchirurgen van het AUMC.”

Geschreven door