Flevoziekenhuis en Amsterdam UMC starten samen Endometriose Groot Amsterdam (EGA)

Het Flevoziekenhuis en Amsterdam UMC starten samen Endometriose Groot Amsterdam (EGA) om zo de zorg voor vrouwen met endometriose te kunnen verbeteren. Deze samenwerking richt zich op het verbeteren van de zorg voor endometriose, een aandoening bij vrouwen die vaak jarenlange klachten en persoonlijk leed veroorzaakt.

Dankzij EGA kan Amsterdam UMC meer complexe operaties uitvoeren, terwijl Flevoziekenhuis patiënten met middelcomplexe problemen sneller kan helpen. Dit verkort wachttijden en verbetert de zorg in de hele regio. 

Samen met huisartsen in de regio wordt gekeken hoe de diagnosetijd en de tijd tot juiste behandeling te verkorten. EGA wil de wachttijden terug te brengen tot 6-8 weken en samenwerking met andere ziekenhuizen in de regio bevorderen. Door samen te opereren, samen onderwijs te geven en grensverleggend onderzoek te doen verbetert de zorg en worden nieuwe behandelingen ontwikkeld. Hierbij werken ze intensief samen met de Endometriose Stichting en andere belangengroepen om impact te realiseren voor de individuele patiënt maar ook voor de maatschappij.

De samenwerking werd gisteren feestelijk afgetrapt met een mini symposium in het Amsterdam UMC, waar er aandacht werd besteed aan de verschillende perspectieven op endometriose zorg en grensverleggende innovaties in research & zorg.

Geschreven door