Veel witte vlekken in Almeers netwerk AED’s

Het netwerk van defibrillatoren in Almere vertoont veel zwakke plekken. Over de hele stad zijn 22 buurten waar een AED zou moeten worden geplaatst om de veiligheid optimaal te maken.

Dat blijkt uit gegevens van de Hartstichting. AED’s ontbreken in Hout volledig en in een groot deel van Stad, Haven en Buiten zijn er veel te weinig.

De apparaten zijn nodig om in noodsituaties een hartstilstand op te heffen. In totaal telt Almere nu 99 van dergelijke AED’s. Lang niet allemaal zijn ze permanent bruikbaar. Nogal veel apparaten bevinden zich in gebouwen die niet openbaar toegankelijk zijn. Bovendien zijn die na sluitingstijd niet beschikbaar.

Vooral in het centrum van Stad telt de Hartstichting veel witte vlekken. In Haven zijn slechts negen AED’s beschikbaar. In Poort zijn er vijf geteld.

Overigens is in Nederland geen openbare database beschikbaar met een compleet overzicht van AED’s. De apparaten mogen ook niet door iedereen gebruikt worden. Burgerhulpverleners in de buurt weten wél waar de defibrillatoren zich bevinden. Zij worden in noodsituaties gealarmeerd om assistentie te verlenen.

Geschreven door