Veiligheid op IC Flevoziekenhuis was in gevaar

De patiëntveiligheid op de intensive care van het Flevoziekenhuis is vorig jaar zo ernstig in gevaar geweest, dat de afdeling eigenlijk had moeten sluiten. Dit blijkt uit een vertrouwelijk onderzoeksrapport dat in handen is van radioprogramma Argos.

Zelfs aan de meest basale eisen voor IC-zorg voldeed het ziekenhuis niet. Deskundigen spreken van ‘een verwaarloosde IC’ en ‘een IC uit de oude doos’. Zij dringen aan op ingrijpende maatregelen. Mogelijk zijn door de situatie in het Flevoziekenhuis patiënten onnodig overleden. Verpleegkundigen geven aan dat er van zeker één sterfgeval sprake is geweest waaraan een medisch incident is voorafgegaan. Daarnaast blijkt uit interne stukken dat een overlijdensgeval op de afdeling cardiologie indirect te maken had met de situatie op de intensive care.

De raad van bestuur van het ziekenhuis erkent dat er serieuze problemen zijn geweest en dat de IC een moeilijke periode achter de rug heeft. Het was noodzakelijk om verschillende stevige interventies te doen, en die zijn ook gedaan. Gesteld wordt dat het radioprogramma zich baseert op een uitgelekt en vertrouwelijk onderzoeksrapport en op uitspraken van (ex-) medewerkers en ook externe deskundigen die nooit met de raad van bestuur hebben gesproken en zich baseren op onvolledige informatie.

Het ziekenhuis zegt dat Argos geen gebruik wilde maken van een wederhoor van het Flevoziekenhuis.

Geschreven door