Werkzaamheden fietspad Jaap Edenpad, Almere Buiten

Vanaf dinsdag 19 april 2022 gaan wij groot onderhoud uitvoeren aan het Jaap Edenpad tussen het Pirellipad en het Wout Wagtmanspad.

Het fietspad is een belangrijke verbinding tussen Almere Buiten en bedrijventerrein De Vaart. Het is ook een belangrijke route voor schoolgaande kinderen vanuit Buitenvaart.

Asfalt wordt beton

De werkzaamheden beginnen meteen na Pasen op dinsdag 19 april en duren tot en met dinsdag 28 juni 2022. Het fietspad is nu nog van asfalt en wordt van beton. We maken het nieuwe fietspad zo dat het straks goed kan afwateren naar de bermen/groen, zodat het niet opvriest bij lage temperaturen. Daarnaast pakken we de dichte begroeiing langs het pad en het overhangend groen aan.

Tijdens de afsluiting van het Jaap Edenpad vervangen we ook de voegen tussen het fietspad en de Grindzuigerbrug. Dit is de brug over de Buitenring. Op de brug komt ook een nieuwe slijtlaag.

Omleidingsroute

Het fietspad is tijdens de werkzaamheden afgesloten en fietsers moeten omrijden. De omleidingsroute is via de Bolderweg, Dukdalfweg, Mathieu Cordangpad naar het Pirellipad of Poldervlakpad en vice versa. De omleidingsroute staat aangegeven met de bekende gele borden. Om op de omleidingsroute te komen is voor fietsers op Buitenvaart een route aangegeven via de Linnaeusweg.

Geschreven door