Werkzaamheden Cascadepark West

Onlangs is er begonnen met het definitief inrichten van het openbaar terrein in Cascadepark West.

Deze werkzaamheden zijn in eerste instantie voorbereidende en grondwerkzaamheden. Vanaf maandag 5 september aanstaande gaan ze verder met de uitvoering van de overige werkzaamheden. Aannemingsbedrijf Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek B.V. voert de werkzaamheden uit.

Waar zijn de werkzaamheden?

Het gebied waarin we de werkzaamheden uitvoeren wordt gescheiden door de Achillesstraat. In de Achillesstraat zelf zijn geen werkzaamheden.

Wat gaan ze doen?

Ze beginnen eerst met grondwerkzaamheden en leggen kolk- en drainageleidingen aan. Vervolgens maakt men langs de huidige asfaltpaden nieuwe parkeerplaatsen. Ze eindigen met het verwijderen van het bestaande asfalt. Dit vervangt men door nieuw geel of zwart asfalt. Asfaltpaden waarop alleen fietsers mogen komen krijgen geel asfalt.

Dit deel van het park vullen ze aan met nieuwe bomen en hagen. De groenwerkzaamheden zijn seizoensgebonden en voeren ze daarom in het plantseizoen vanaf najaar 2023 uit.

Duur werkzaamheden

De werkzaamheden duren tot eind oktober 2022. Het streven is om alle werkzaamheden in het Cascadepark inclusief groenaanplant medio 2023 geheel af te ronden. Het weer kan de werkzaamheden beïnvloeden; daardoor kan de planning wijzigen. Ze vermelden eventuele wijzigingen in de planning op de website van de gemeente.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden

De werkzaamheden vinden plaats in het openbaar gebied en dus buiten het eigen terrein of hofje van bewoners. Dit wil echter niet zeggen dat de werkzaamheden geen invloed hebben op de bereikbaarheid van de woningen. Op het moment dat het huidige asfalt is verwijderd, is het noodzakelijk dat de straat afgesloten wordt voor alle verkeer. Gedurende deze periode blijft de woning wel bereikbaar via een tijdelijke platenbaan. Voor het doorgaande fietsverkeer is er een omleiding aangegeven met de bekende gele omleidingsborden.

Aanbieden afval tijdens werkzaamheden

Door de werkzaamheden kan het zijn dat de huidige bovengrondse inzamelplaatsen voor afval niet bereikbaar zijn voor de wagens van de Stadsreiniging. Wanneer dit het geval is, zorgt de gemeente ervoor dat bewoners hun afval kunnen aanbieden op een tijdelijke locatie die wel bereikbaar is voor Stadsreiniging.

Tijdens de inrichting van het openbaar gebied plaatst de gemeente ook op twee locaties definitieve ondergrondse inzameldepots voor afval.

Geschreven door