Bewoners ingeschakeld tegen afvaldumpingen

In heel Almere bestaan vijftig hotspots waar afvaldumpingen een probleem zijn. De gemeente heeft een nieuwe strategie gekozen om de dumpingen te verminderen.

Omwonenden van de hotspots krijgen een rol bij het zoeken naar achterliggende oorzaken van de illegale dumpingen. In eerste instantie worden vijf probleemlocaties aangepakt. In gesprek met de buurt wordt onderzocht wat de oorzaak is van de veelvuldige vuilstort.

Ook bij het oplossen van het probleem worden omwonenden ingeschakeld. Zij kunnen als wijkambassadeurs vuilcontainers adopteren, schilderingen aanbrengen of helpen bij het verspreiden van informatie over afvalinzameling.

Daarnaast wordt voortdurend handhaving ingezet. De gemeente bekijkt ook of alle afvalvoorzieningen (zoals containers) in orde zijn. Op dit moment zijn nog niet alle voorzieningen voldoende om het aanbod van afval aan te kunnen.

De gemeente is eerder dit jaar al aan de slag gegaan met vijf geselecteerde probleemlocaties die veel klachten oproepen. De andere locaties komen later aan bod. Er zal een permanente controle plaatsvinden.

Geschreven door