Cybermisdaad in Almere groeiend probleem

Cybercriminaliteit is een vorm van misdaad die in Almere relatief vaak gepleegd wordt. Hacken en het verspreiden van computervirussen zijn bovendien een groeiend probleem.

Onderzoekers beweren dat de coronaperiode daaraan sterk heeft bijgedragen. Mogelijk is de groei ook te danken aan de toenemende bereidheid om aangifte te doen.

De onderzoekers die in opdracht van de burgemeester rapport uitbrengen, zien ook een toename van de zware criminaliteit. De grootste dreiging daarbij is drugshandel. Het gevaar dreigt dat inkomsten daaruit worden witgewassen in de Almeerse bouw- en vastgoedbedrijven.

De onderzoekers concluderen dat het aantal misdaden daalt. De aard van de criminaliteit lijkt steeds meer op die van andere grote steden, schrijven ze in een verslag dat de burgemeester aan de gemeenteraad heeft gestuurd. Vermogensdelicten zijn de meest voorkomende misdrijven in Almere, maar gemeten naar het aantal inwoners, daalt het aantal.

Dat geldt niet voor de wapenhandel, die de afgelopen jaren steeg. Ook is er een toename van het aantal straatroven en overvallen.

Geschreven door