Ergernis vrijwilligers Floriade over gang van zaken

Vrijwilligers van de Floriade zijn teleurgesteld in het werk dat ze moeten doen en in de drukte. Eén van hen doet in een brief zijn beklag bij de directie over de gang van zaken.

In de brief aan directeur Hans Bakker zegt de ‘gids en machinist’ dat veel zaken niet goed geregeld zijn. Aanvankelijk schreef hij dat toe aan opstartproblemen. Maar de klachten blijven, ondanks talloze signalen daarvan aan het management.

De briefschrijver hoeft voor rondleidingen weinig in actie te komen. “Gewoon omdat er geen enkele guided tour ticket is verkocht.” Hij vindt dat dat aan niemand uit te leggen valt.

Zijn kritiek concentreert zich op de communicatie en marketing rond het treintje en de rondleidingen. Hij constateert dat er onduidelijkheid bestaat omtrent de website en de kaartverkoop via internet. Ook ziet hij problemen bij de bebording, gebrek aan reclame en een onvoldoende proactieve benadering van bezoekers bij de entree over mogelijkheden zoals een treinrit of rondleiding.

Ook merkt hij veelvuldig dat er ergernis bestaat bij de bezoekers over aparte betaling voor het treintje, de rondleiding en een retourkaartje voor de kabelbaan.

Vrijwilligers hebben de kritiek wel gemeld maar zij hebben het idee dat er weinig mee gebeurt.

De Floriade heeft honderden vrijwilligers, die als gastheer/vrouw, als gids, machinist of theaterbegeleider worden ingezet.

Geschreven door