Veel kritiek op overslaan Muziekwijk richting Utrecht

Bijna de hele gemeenteraad wil dat Sprinters van de NS naar Utrecht ook in Muziekwijk blijven stoppen. Om de ritten korter te maken bestaat het plan dat station vanaf 2030 over te slaan.

De VVD ageert tegen dat voornemen en vraagt het college met de NS te praten over het terugdraaien van het plan. De tijdwinst is volgens Colette Holter niet belangrijker dan het nadeel voor reizigers vanuit Muziekwijk.

Holter en veel fracties willen naast de huidige Sprinter naar Utrecht ook een Intercity. De capaciteit op het spoor laat dat de komende tien jaar niet toe. Om de reistijd toch te bekorten moeten haltes worden overgeslagen. Dat zou elke rit zes minuten korter maken.

De motie van de VVD krijgt veel steun, behalve van Forum voor Democratie. Willem van Leeuwen werkt voor NS en vindt dat kortere reistijd in het algemeen belang is.

Wethouder Roelie Bosch herinnerde eraan dat de raad zelf eerder koos voor kortere ritten naar Utrecht. “Als je sneller wilt reizen, moet je iets overslaan. Het gaat om een kleine groep mensen die benadeeld wordt, terwijl veel andere Almeerders zes minuten minder reistijd kwijt zijn.”

De raad besluit volgende week over de motie.

Geschreven door