Vorig jaar 450 nieuwe sociale huurwoningen opgeleverd.

Uit de jaarverslagen van de in Almere actieve woningbouwcorporaties blijkt dat er vorig jaar in totaal 450 nieuwe sociale huurwoningen zijn opgeleverd.

Ongeveer hetzelfde niveau als 2019 nadat in 2020 slechts 165 sociale huurwoningen werden opgeleverd. Deze achterstand op de eigen woondoelstelling van de gemeente is nog niet ingelopen. De Alliantie wint de gouden baksteen met 226 woningen, gevolgd door Goedestede met 108 en Ymere met 70. Dudok Wonen uit Hilversum leverde vorig jaar voor het eerst in Almere 46 sociale huurwoningen op in Poort, deels voor spoedzoekers.

Van alle nieuwbouwwoningen in 2021 (1446) was 31% sociale huurwoning. Het stedelijk gemiddelde in Almere lag vorig jaar volgens recente cijfers van de Metropoolregio Amsterdam op 25% en voldoet daarmee niet aan de minimaal 30% sociale huurwoningen die het Kabinet van alle gemeenten vraagt om de woningnood te bestrijden. Dit % is de afgelopen jaren zelfs gedaald want de eigen Woonvisie van de gemeente ging in 2020 nog uit van 27%.


Het aantal van 450 betekent niet dat er ook zoveel nieuwe woningen verdeeld zijn onder de vele woningzoekenden. Met name de Alliantie verkocht ook 50 sociale huurwoningen en er werden 5 geliberaliseerd, dus waren er niet 450 maar 395 extra om toe te wijzen. Goedestede en Ymere die in 2020 nog wel verkochten zijn daar vorig jaar mee gestopt omdat verkopen de woningnood alleen maar groter maakt.
Bronnen: MRA, CBS en jaarverslagen corporaties.

Geschreven door