Belang te groot om Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade voortijdig haar deuren te laten sluiten, meent 50 Plus

Afgelopen donderdag 23 juni werd het tijdens de gemeenteraadsvergadering van Almere pijnlijk duidelijk dat de bezoekersaantallen aan de Wereldtuinbouwtentoonstelling Floriade ver achterblijven bij de prognoses en dat er extra risicoreserveringen gevraagd worden om te voorkomen dat de Floriade voortijdig haar deuren zou moeten sluiten.

50PLUS heeft zowel in de gemeenteraad als in de Provinciale Staten van de provincie Flevoland aangegeven dat zij noch in de Provincie Flevoland, noch in de gemeente Almere akkoord zullen gaan met extra financiële bijdragen aan de Floriade.

De meerderheid van de gemeenteraad van Almere heeft in maart 2022 – vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – in meerderheid aangegeven buiten de afgedekte risico’s geen verdere stappen te zullen nemen.

Door het achterblijven van de bezoekersaantallen worden door de gemeente Almere extra stortingen gevraagd om risico’s af te dekken. Echter, door de aangenomen motie van maart 2022 is dit niet mogelijk. Hierdoor dreigt een mogelijk voortijdig sluiten van de Floriade.

De Floriade is een wereldtentoonstelling en de aan dit evenement participerende landen zijn destijds uitgenodigd door de Staat der Nederlanden.

Dit is een persbericht van 50plus

Geschreven door