Het verleden komt tot leven tijdens de Archeologiedagen 2022

Op zondag 19 juni brengt Almere het verleden tot leven tijdens De Archeologiedagen 2022.
Hoewel Almere nog een jonge stad is, ligt er een rijke geschiedenis onder haar voeten. Zo zijn er overblijfselen uit de Steentijd, sporen uit de Zuiderzeetijd zoals scheepswrakken en zijn er ook vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog terug te vinden.

De stad bewaart haar archeologische vondsten veelal veilig onder de grond. Bovengronds wordt de ruimte boven een archeologische vondst ingericht als een archeologische vindplaats. Tijdens de Archeologiedagen zijn er op verschillende locaties voor jong en oud activiteiten om de geschiedenis van de omgeving te ervaren.

Tijdens de Nationale Archeologiedagen staat het verhaal van Almere centraal. Er zijn diverse activiteiten georganiseerd op verschillende plekken in de stad. De dag start met de onthulling van nieuwe Erfgoedmarkers in Almere Poort waarna je vervolgens terug in de tijd reist en een prehistorisch kamp kunt bezoeken.

In Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders beleef je vier tijdsvakken uit de geschiedenis door middel van virtual reality en zijn er lezingen te volgen over een aantal spectaculaire vondsten uit de Oostvaardersplassen.

Bij vindplaats Zenit kun je luisteren naar verhalenvertellers die het verhaal van de Midden Steentijd tot leven brengen en zelf een verhalenspel spelen.

In het Erfgoedhuis in Almere Buiten kun je zelf testen of je een goede archeoloog zou zijn en in het Koggepark leer je meer over het verhaal achter deze bijzondere ontdekking.

Kijk voor het volledige programma op almere.nl/archeologiedagen.

De meeste activiteiten zijn doorlopend tussen 13.00 en 16.00 , maar een aantal van deze activiteiten zijn op een vast tijdstip, bekijk hiervoor het volledige programma. Deelname is gratis. 

Geschreven door