Informateur: ‘Nieuw college voor de zomer klaar’

Informateur Henk Jan Meijer hoopt voor de zomervakantie een nieuwe coalitie rond te hebben. Hij vraagt de gemeenteraad begrip voor de lange voorbereiding.

Een inhoudelijke agenda en een nieuw stadsbestuur wil hij voor het reces presenteren.

Hij meldt nu dat belangrijke stappen zijn gezet. Aan het einde van deze week heeft een eerste inhoudelijke behandeling plaatsgevonden van alle voor de komende vier jaar relevante dossiers.

Hij schrijft aan de raad: “Eerder heb ik u laten weten ruimte te zien voor brede samenwerking met de raad op diverse onderwerpen. Dit uitgangspunt wordt voortdurend afgewogen bij de behandeling van inhoudelijke dossiers naast de herkenbaarheid die wordt gezocht in een agenda voor de komende vier jaar.”

Voor de langdurige proces noemt hij als belangrijkste reden het grote aantal fracties in de gemeenteraad.

Geschreven door