Ruime steun voor aangepast bouwplan Egorovweg

Het aangepaste plan voor de bouw van woningen aan de Youri Egorovweg in Muziekwijk wordt uitgevoerd. In de gemeenteraad stemden donderdagavond 27 raadsleden voor en 18 tegen.

Het bouwplan ontmoet in de buurt veel bezwaar. Omwonenden vinden dat de groene zone in hun wijk ernstig wordt aangetast.

Het omstreden bouwplan behelst 200 woningen. Aanvankelijk zouden die alleen bedoeld zijn om urgente, dakloze jongeren huisvesting te bieden. In de directe omgeving vreest men voor overlast. Daarom heeft de gemeenteraad de plannen op onderdelen aangepast waardoor ook andere starters dan daklozen en ouderen er onderdak krijgen.

Op die manier wil een meerderheid in de raad een gebalanceerde mix van jongeren, ouderen en alleenstaanden huisvesten.

Geschreven door