Compromisplan voor omstreden bouw Egorovweg

Wethouder Froukje de Jonge ziet mogelijkheden om de omstreden woningbouw aan de Youri Egorovweg minder groot te maken. Ze deed donderdagavond een handreiking aan de gemeenteraad.

Het plan voor 200 woningen voor jongeren in Muziekwijk stuit op veel bezwaar in de buurt. De gemeenteraad hecht echter grote waarde aan de huisvesting van zo’n honderd dakloze jongeren in de bufferzone langs de Hogering en heeft geen alternatieve locaties.

De wethouder denkt dat in de gesprekken met omwonenden over de bouw van de Bonifatiuskerk daar, mogelijk de indruk is gewekt dat de locatie groen blijft. “Juridisch klopt alles”, benadrukte De Jonge. Ze vindt echter dat een betrouwbare overheid de plicht heeft met de verwachtingen van burgers rekening te houden.

De wethouder: “De bufferzone is altijd bedoeld geweest om uitbreiding van de stad mogelijk te maken. Maar als door niet-juridische ogen gezien, mogelijk andere verwachtingen zijn gewekt, kunnen wij ons goed voorstellen dat we ter compensatie 30 procent minder bouwen.” Zij wees direct op mogelijke financiële gevolgen.

Het initiatief voor deze aanpassing moet van de gemeenteraad komen. De kans is groot dat onder andere D66 daarvoor een amendement indient.

Geschreven door