Veel onvrede bij oppositie over onderhandelingen

De VVD heeft na veelvuldig aandringen van verschillende partijen toegezegd beter te communiceren in het formatieproces.

Donderdagavond bleek grote ontevredenheid te bestaan over de gang van zaken.

De partijen die niet over collegevorming meepraten ergeren zich aan het gebrek aan informatie. Ze voelen zich niet betrokken bij het proces van de gesprekken met informateur Meijer. Punt van zware kritiek was een nietszeggend briefje van Meijer aan de raad.

In een debat dat door de PvdA was aangevraagd had Erik Theunissen kritiek op de tussenrapportage. Hij verwachtte juist een eindrapportage omdat de opdracht aan Meijer afgerond was. Hij verbaasde zich erover dat de onderhandelingen van informatie naar formatie zijn gegaan zonder de hele raad daarover te informeren.

Er heerst onvrede over gebrek aan transparantie. Veel partijen voelen zich bij voorbaat de oppositie gedrongen, terwijl het de bedoeling van de VVD was de raad te betrekken bij de onderhandelingen. PVV-raadslid Van Dijk vindt dat de raad niet de kans heeft gekregen aan te geven wat haar rol voor de komende jaren zou moeten zijn. “Op dit moment staan we al wekenlang volledig buitenspel”, zei hij.

Hij vindt dat de zeven onderhandelende partijen volledig verkeerd uit de startblokken zijn gekomen. Verschillende partijen spreken van een vertrouwensbreuk. Zelfs werd het idee geopperd om buiten de onderhandelaars om een andere coalitie te smeden.

Geschreven door