Verhuizing jachthaven fors vertraagd

De verplaatsing van een binnendijkse jachthaven naar de Noorderplassen heeft twee jaar vertraging opgelopen. Pas eind volgend jaar krijgt de gemeenteraad een plan aangeboden.

Voor booteigenaren die bij Haddock in het Weerwater weg moesten, zullen de tijdelijke ligplaatsen zo nodig langer beschikbaar blijven.

De procedures om bij de Von Draisweg 300 ligplaatsen te realiseren vergen flink meer tijd. Voor het plan moet uitgebreid onderzocht worden welke gevolgen er zijn voor de omgeving. Vanwege de omvang is een Milieu Effect Rapportage vereist. Die neemt een jaar in beslag.

In een brief aan de raad staat dat de ambtelijke capaciteit onvoldoende is om de plannen sneller uit te voeren. (archieffoto)

Geschreven door