Geen geld voor nieuw Kunstmuseum, wel 3 locaties in de inspraak

Zonder businesscase en met een nieuw coalitieakkoord dat aangeeft dat er de komende jaren geen geld is voor het nieuw Kunstmuseum, staat de inspraak over drie mogelijke locaties de komende tijd wel gepland. De nieuwe coalitie laat de keuze voor het nieuwe Kunstmuseum over aan de raad en heeft in de begroting geen extra geld voor exploitatie en investering gereserveerd.

Het tot nog toe beschikbare bedrag van 13 mln. is lang niet voldoende om een nieuw groot museum te bouwen en bouwen in het water is bovendien duurder. Voor exploitatie van het museum met de naam Project M heeft de gemeente noch de provincie geld gereserveerd. Toch wordt op basis van een locatie studie die de raad niet heeft gepasseerd twee mogelijke locaties op het water bij de inspraak voorgelegd. Een proces vergelijkbaar met de gang van zaken bij de Campus waar de raad ook pas in een erg laat stadium betrokken werd.

De overgebleven 3 opties zijn volgens deze studie 2 locaties in het Weerwater, aan de de kant van het Lumiérepark en voor het Flevoziekenhuis. De derde locatie ligt naast het ziekenhuis op het huidige parkeerterrein.

Volgens de planning wordt aan de raad maar één locatie gepresenteerd. Precies op dit punt ging het bij de locatiekeuze Campus mis. Na de locatiekeuze wordt met 2 jaar vertraging pas in 2023 een businesscase aan de raad gepresenteerd. Dan pas worden de financiële consequenties voor de raad duidelijk. Waarom niet eerder en waarom niet meerdere uitgewerkte opties voor de raad om te kiezen blijft onduidelijk. Temeer daar dit een les was bij de locatiekeuze voor de Campus. Met een Kunstmusem ‘on hold’ lijkt een locatiekeuze nu nogal voorbarig.

Geschreven door