Harde maatregelen… | Column Ton Theunis

Na het zomerreces wordt het broodje aap in Almere verboden. De Partij voor de Dieren (PvdD) is bang dat dit exces vanuit onze stad over zal slaan naar andere gemeenten. Ook worden BOA’s geïnstrueerd om controles bij cafetaria’s te verrichten naar de verkoop van broodjes aap.

Stichting Aap heeft vanmorgen laten weten op geen enkele wijze aan broodjes aap verbonden te zijn en zich daar ook volledig van te distantieren.

Discriminatie

Inmiddels heeft de Landelijke Vereniging voor Glas- en Tuinbouw, in navolging van het besluit van de PvdD, op het terrein van de Floriade Expo 2022 een protestdag georganiseerd tegen het fenomeen ‘komkommertijd’.

‘Het is tegenwoordig eigenlijk het hele jaar komkommertijd,’ aldus woordvoerder E. Knol van de organisatie. ‘Door dit product zo te beperken in haar bewegingsvrijheid, durven wij wel te stellen dat hier sprake is van discriminatie. Je hebt het immers ook niet over tomatentijd of zo. Toegegeven, we hebben het wel over de pruimentijd, maar die is dan ook echt meteen veel langer en die toont de rechtsongelijkheid eigenlijk haarfijn aan. Over het aardbeienseizoen beraden we ons nog.’

Lekken

Een anonieme bron binnen de PvdD heeft inmiddels laten uitlekken dat men binnenkort ook de hond in de pot zal gaan verbieden. Men zoekt daarvoor nog steun bij de andere coalitiepartijen maar die zijn tot nu toe niet enthousiast. ‘Vlees noch vis,’ fluistert men in de wandelgangen om de PvdD toch enigszins tegemoet te komen.

In een gezamenlijke aanpak van de komkommertijd zien de partijen ook geen been.

‘Dat is namelijk bij uitstek het moment om in alle stilte een miljoen of twintig ergens te laten lekken,’ beweert een bron. ‘Daar kraait juist in komkommertijd geen haan naar.’

Optreden

De PvdD legt zich daar volledig bij neer. ‘Wij zullen ons gegeven paard natuurlijk niet in de mond kijken,’ is het officiële standpunt van de woordvoerster. ‘Over een kat in de zak, waar we ons jarenlang tegen hebben verzet, hebben we het in het vervolg dan ook niet meer. Sommige dieren zijn namelijk iets meer gelijk dan andere, zoals u weet.’

Vanaf 9 oktober zal de PvdD ook streng gaan optreden tegen mensen die op alle slakken zout leggen. ‘Daar irriteren we ons mateloos aan. Dat mierenneuken van die critici is meer dan slechts grensoverschrijdend gedrag. Het slaat als een tang op een varken en daar zijn wij natuurlijk tegen.’

De Floriade wenste desgevraagd geen commentaar te geven op de ontwikkelingen.

Geschreven door