Nieuw college met vier afgetreden wethouders

De fractievoorzitter van de VVD, Colette Holter, vindt het goed aan de bevolking uit te leggen dat vier pas afgetreden wethouders nu deelnemen aan het nieuwe college van Almere. Ze traden onlangs af vanwege het financiële drama bij de Floriade. Donderdag worden ze opnieuw aan de gemeenteraad voorgedragen.

Onder haar leiding is een nieuwe coalitie gesmeed met zeven partijen en evenveel wethouders. Holter denkt dat het publiek goed zal begrijpen dat in het nieuwe college kwaliteit nodig is. Drie aantredende wethouders zijn nieuw: Alexander Sprong (SP), Jesse Luijendijk (Partij voor de Dieren), en Cees Ahles (Leefbaar Almere).

Holter noemt het een unicum voor Nederland dat in het college een wethouder voor de Partij voor de Dieren zitting neemt. De fractievoorzitters presenteerden maandag hun plannen op het Almeerderstrand.

Door de extreme versnippering van de gemeenteraad sinds de verkiezingen van maart, was alleen een afspiegelingscollege met zeven partijen mogelijk.

De nieuwe ploeg wil nadrukkelijk ruimte aan de raad geven om met goede plannen te komen. Doelen in het nieuwe programma ‘Bouwen aan een gezonde toekomst’ zijn dat de stad ‘op orde’ komt, kansen voor iedereen en een evenwichtige groei van de stad.

(Foto: Colette Holter, links, en Martine van Bemel tekenen het akkoord.)

Klik hier voor het complete akkoord

Geschreven door