‘Oudere sportvissers dupe van plan nieuwe coalitie’

Hengelsporters in Almere zijn boos over het voornemen van de nieuwe coalitie om sportvissen in de stad niet meer te faciliteren. Die inbreng van de Partij voor de Dieren gaat ten koste van met name oudere en minder valide hengelaars.

In de raadsvergadering van donderdag heeft bestuurslid Paul Maasen aangegeven welke gevolgen het nieuwe beleid volgens de Hengelsport Vereniging Almere (HVA) heeft. Het zijn vooral ouderen en minder validen die niet meer de waterkant kunnen bereiken omdat steigers en andere voorzieningen niet meer door de gemeente mogelijk gemaakt worden.

“Wij willen die passage uit het coalitieakkoord, want sportvissen heeft een grote maatschappelijke waarde”, aldus Maasen. “Het is onze ambitie bij te dragen aan een inclusieve, gezonde lokale samenleving om diverse groepen te interesseren voor de sportvisserij. Zo betrekken we jongeren en halen ouderen uit een isolement.”

De HVA zegt zich ook in te zetten voor dierenwelzijn, door te streven naar weerhaakloos vissen en vissterfte te signaleren. Maasen: “In het coalitieakkoord wordt hengelsport gelijkgesteld aan dierenleed en dat leidt ertoe dat de gemeente straks geen steigers en andere voorzieningen zal faciliteren.” Maasen toonde beelden van steigers die voor mensen in een rolstoel nu al onbereikbaar zijn door achterstallig onderhoud.

Colette Holter, die als fractievoorzitter van de VVD het woord voerde over het nieuwe akkoord, beloofde met de sportvissers te gaan praten.

De HVA zegt de inbreng van vooral de Partij voor de Dieren te herkennen, die op systematische wijze de vrijetijdsbesteding van, landelijk ruim 1 miljoen hengelsporters de nek probeert om te draaien, maar wij verbazen ons vooral over de SP en Leefbaar Almere die zich inzetten voor de Almeerse inwoners maar blijkbaar dit akkoord wel onderschrijven.

Geschreven door