Raad worstelt met verhuizing Albert Heijn

Veel partijen in de gemeenteraad hebben grote moeite met de plannen voor verplaatsing van een supermarkt in Stedenwijk Zuid. Gevreesd wordt voor verloedering van het ’s Hertogenboschplein als Albert Heijn naar de Delftstraat vertrekt.

De winkel wil een nieuw pand bouwen op het terrein van tennisclub Het Nieuwe Land. Die verhuist naar Poort. De verhuizing stuit op bezwaren van omwonenden en van de concurrentie in Muziekwijk.

De verhuizing is in strijd met de huidige Detailhandelsvisie. Maar omdat de gemeente al tien jaar in gesprek is over het plan, overweegt de raad toch in te stemmen. Verzet is er wel van de Partij voor de Dieren en de SP.

Veel raadsleden zien in de supermarkt een ontmoetingsplek en waarschuwen dat voor veel ouderen uit de buurt de nieuwbouw onbereikbaar is. Anderen hechten aan de suggestie die tegenover AH gewekt kan zijn dat voor de verhuizing de oude regels moeten gelden. Gevreesd wordt wel voor verloedering van het plein als de winkel leeg komt te staan.

De meeste partijen hebben nog geen standpunt ingenomen. Alleen de VVD is stellig als voorstander van verhuizing. Het nieuwe college komt pas eind dit jaar met een plan voor de verhuizing.

Geschreven door