Rechtbank Midden-Nederland gaat van start met ‘blauwe kamer’

Met ingang van 1 juli behandelt de rechtbank Midden-Nederland alle zaken van opsporingsambtenaren die worden vervolgd voor het gebruik van geweld in de rechtmatige uitoefening van hun functie. De rechtbank behandelt vanaf die datum ook zaken van buiten het arrondissement Midden-Nederland. Onder opsporingsambtenaren vallen onder andere politieagenten en boa’s.

Openbare zittingen

De zittingen van de zogenoemde ‘blauwe kamer’ zijn openbaar en vinden plaats op de locatie in Utrecht. De zaken verschijnen net als alle andere strafzaken op de zittingslijsten van de rechtbank. Voor publiek zijn die beschikbaar via de zittingsroosters op rechtspraak.nl en voor pers op de gebruikelijke manier via de perslijsten. Persvragen over vervolging in deze zaken kunnen worden gesteld aan het arrondissement van het Openbaar Ministerie waar het geweld zou hebben plaatsgevonden.

Geschreven door