Rondstruinen richting het bos

In Nobelhorst, ter hoogte van de Patrick Blackettstraat en de Robert Hofstadterstraat, is het plan van de gemeente om een struinroute richting het stadsbos Almeerderhout te creëren waar kinderen voor hun ontwikkeling uitgedaagd worden om te klimmen, te klauteren, de natuur te ontdekken en lekker rond te struinen richting het bos. 

In juni was er al een informatieavond over Almeerderhout georganiseerd waarop de eerste ideeën zijn toegelicht. Aan de hand van de opmerkingen die toen zijn meegegeven is het ontwerp verder aangepast. Ook is dit ontwerp getoond en was er opnieuw gelegenheid om je input te geven.

Achtergrond van het project Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving (EGGL)

De struinroute komt voort uit het project Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving (EGGL). De gemiddelde temperatuur en het aantal warme dagen neemt toe. Ook dit voorjaar was het op een aantal dagen al uitzonderlijk warm. De gemeente heeft samen met Aeres Hoge School, GGD en landschapsarchitecten van IDVerde hebben we een aantal plekken in Almere uitgekozen. In die gebieden wordt onderzocht hoe je bijvoorbeeld met meer groen en natuurlijke materialen meer verkoeling kunt brengen. En hoe je de openbare ruimte zo inricht dat je er graag komt om elkaar te ontmoeten en om lekker te bewegen.

Het gebied in Nobelhorst is één van de vier gekozen gebieden binnen het project EGGL. In de gebieden gaat men onder leiding van de Aeres lectoren Dinand Ekkel en Gideon Spanjar onderzoeken in hoeverre de nieuwe, groene speelruimte gebruikt wordt en hoe het bijdraagt aan vermindering van hittestress. De opgedane kennis wordt verzameld en beschikbaar gesteld aan andere gemeenten en overheidsinstellingen.

Geschreven door