Forse afname criminaliteit in tien jaar

Het aantal misdrijven in Almere laat in tien jaar een flinke duikeling zien. In het najaar van 2013 werden ruim 1400 misdrijven geteld. Begin dit jaar werden er 642 geregistreerd.

Na 2013 laat zich een gestage afname zien tot veel minder dan de helft. Dat wijzen maandelijkse cijfers van het CBS uit.

Afgelopen maand werden in Almere 795 gevallen van criminaliteit gemeld. In verreweg de meeste gevallen was Stad de locatie van een misdrijf (490), in Buiten 134 in Poort 79 en in Haven 75.

In bijna honderd gevallen betrof de criminaliteit een daad tegen andere burgers (zoals beroving). In 66 gevallen ging het om winkeldiefstal.

Geschreven door