Meldpunt organiseert netwerkbijeenkomst ‘Flevoland helpt Oekraïne met hulpgoederentransporten’ op 4 oktober a.s.  

De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne duurt nu al ruim een half jaar. Niemand weet hoelang het nog zal duren. Een ding is duidelijk: hulp voor Oekraïense vluchtelingen is en blijft nodig.

Hulp in de vorm van goederen, kennis, lessen of activiteiten en hulp op het gebied van opvang. Het kan gaan om initiatieven in Flevoland die ervoor zorgen dat vluchtelingen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze provincie. En om hulp aan vluchtelingen die in de regio rond Oekraïne verblijven, bijvoorbeeld in de vorm van hulpgoederentransporten. Flevolanders hebben zich al op allerlei manieren ingezet voor Oekraïne. Om kennis en ervaringen over het organiseren van hulpgoederentransporten te delen tussen organisaties, verenigingen en bedrijven onderling, organiseert Provincie Flevoland vanuit het Meldpunt Flevoland helpt Oekraïne, samen met Flever en Horizon een netwerkbijeenkomst op 4 oktober a.s., van 19.30 – 21.00 uur op het Provinciehuis in Lelystad.

Voor wie?

Organisaties, verenigingen en bedrijven in Flevoland die kennis willen delen of in welke vorm dan ook een bijdrage willen leveren zijn aan hulpgoederentransporten naar de regio Oekraïne van harte welkom op dinsdag 4 oktober. Met het oog op de transporten die dit najaar worden voorzien, wil het Meldpunt graag partijen met elkaar in contact brengen die hulpgoederen hebben ingezameld, of zicht hebben op partijen bruikbare producten.

Programma

•             Inloop 19.00, start programma 19.30 uur.

•             Na verschillende presentaties is er de ruimte om kennis en ervaringen uit te wisselen.
Vraag en aanbod wordt op interactieve wijze bij elkaar gebracht.

•             Om 21.00 uur is de bijeenkomst afgelopen en is het opbouwen van een waardevol netwerk gestart.

Meer informatie en aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich tot en met 30 september 2022 aanmelden via  www.flevolandhelptoekraine.nl/netwerkbijeenkomst. Op deze website staat ook meer informatie over de bijeenkomst.

Geschreven door