Zuidersluis lang dicht voor de scheepvaart

In verband met het vernieuwen van de wachtsteigers en de remming- en geleidewerken bij de Zuidersluis in Almere is de sluis in ieder geval t/m 8 september gestremd voor alle scheepvaart. Als de werkzaamheden tegen zitten kan de stremming uitlopen tot uiterlijk 13 september.

Er is een omvaarroute via de Noordersluis in Lelystad. Deze route is vanwege de vaste bruggen alleen van toepassing voor schepen zonder staande mast.

Ruim voor de zomervakantie is de aannemer al begonnen met het vernieuwen van de wachtsteigers en de remming-en geleidewerken bij de Zuidersluis. Remmingwerken zijn de houten constructies in het water, die ervoor zorgen dat schepen op een veilige manier de sluis in kunnen varen.

Voor een deel zijn de oude wachtsteigers en remmingwerken al weggehaald en zijn er op bepaalde plaatsen ook al nieuwe palen geplaatst. Aan de Markermeerzijde van de sluis moet echter eerst gebaggerd worden voordat de oude palen, dicht bij de sluis weggehaald kunnen worden. Tijdens deze werkzaamheden is schutten van de sluis niet mogelijk, omdat daardoor het water  te veel in beweging komt.

Als alles mee zit kan de stremming van de sluis eind volgende week weer opgeheven worden. Als het tegen zit, kunnen de werkzaamheden uitlopen tot uiterlijk woensdag 13 september.

Triatlon op 9 september

Wanneer de werkzaamheden wel op 8 september klaar zijn, kan de sluis vanaf zaterdag 9 september weer in gebruik worden genomen. Op die dag vindt in Almere echter ook de jaarlijkse triatlon plaats, waarvan het parcours over de brug over de Zuidersluis loopt. In verband hiermee zal de brug van ’s ochtends 6.30 uur tot ongeveer 15.30 uur ’s middags niet gebruikt kunnen worden. Er kan dan wel geschut worden met een gesloten brug.

Geschreven door