Wijzigingen in de huurtoeslag

Het minimum inkomen is ontoereikend voor alle kosten van het bestaan. Onder meer huurtoeslag, zorgtoeslag en kind gebonden budget vullen het minimum aan. De minister wil over een paar jaar de huurtoeslag versimpelen. Wie duurder huurt dan € 520 krijgt uiteindelijk minder huurtoeslag.


Tijdens de Beraadsgroep op 8 september 2022 zal John van der Pauw de deelnemers informeren over huurtoeslag en de geplande wijzigingen.
Na de pauze inventariseert het Cliënten Beraad Almere signalen over problemen in Almere. Dan is er ruimte voor klachten, wensen en verlangens.

Minimum

In het minimuminkomen zit maar beperkt ruimte voor het betalen van woonlasten
(€ 234 tot € 238) en de premie zorgverzekering. De Belastingdienst Toeslagen kent op verzoek huur- en zorgtoeslag toe om het leven betaalbaar te houden. Wie minderjarige kinderen heeft moet de extra kosten uit kinderbijslag en het kindgebonden budget zien te betalen.

Inkomen

De hoogte van de toeslagen van de Belastingdienst zijn afhankelijk van het inkomen. Sinds 1 januari 2020 kent de huurtoeslag geen harde inkomensgrens meer. Wie een iets hoger inkomen heeft krijgt in plaats van geen huurtoeslag nu minder huurtoeslag. Daardoor zijn de inkomensgrenzen waarbij huurtoeslag nog mogelijk is in feite verhoogd.

Aanvragen en informeren

Toeslagen krijg je niet vanzelf. Er is een aanvraag nodig. Wie eenmaal toeslagen ontvangt krijgt het volgende jaar automatisch weer toeslag. Als het inkomen in dat volgende jaar stijgt, komt de Belastingdienst daar jaren later achter. Dan ontstaat een schuld van de huurder aan de Belastingdienst Toeslagen. Die schuld mag de huurder in 24 termijnen terugbetalen of een persoonlijke betalingsregeling treffen.

Toekomst

De minister wil de huurtoeslag versimpelen. Na die versimpeling is de huurtoeslag niet meer afhankelijk van de hoogte van de huur. Het inkomen en een drietal huurprijzen bepalen dan hoeveel huurtoeslag een huurder krijgt. Wie duurder huurt dan € 520 is het haasje en krijgt minder huurtoeslag. Voor grote gezinnen en gehandicapten in een aangepaste woning is dat het geval bij huren boven de € 597. De versimpeling van de huurtoeslag zal de betaalbaarheid van wonen in Almere verder onder druk zetten.

Informatie

Tijdens de Beraadsgroep van 8 september 2022 zal John van der Pauw de deelnemers informeren over de hobbels die een burger tegen kan komen op het pad van de toeslagen van de Belastingdienst en het vooruitzicht op onbetaalbaar wonen in Almere. Vragen van deelnemers worden beantwoord.

Signalen

Na het informatieve deel van de Beraadsgroep is er ruimte voor het ophalen van signalen uit de Almeerse samenleving over het leven met een minimum inkomen: de actualiteit van het minimale bestaan. Iedere deelnemer krijgt de mogelijkheid om te wijzen op een ontwikkeling of een vraag te stellen.

Belangrijke opmerkingen van deelnemers aan de Beraadsgroep worden in het Cliënten Beraad Almere besproken. Het CBA kijkt dan of er actie nodig is. Individuele hulpvragen kan het CBA niet in behandeling nemen. Daarvoor wijst het CBA op de Almeerse hulpverleners.

Koffie en thee

De Beraadsgroep begint om 13.30 uur. De deelnemers zijn welkom in buurthuis ‘t Kardoes. Dat buurthuis staat in de Staatsliedenbuurt van Almere Stad. Het CBA vergoedt elke deelnemer vier euro voor gemaakte onkosten en zorgt voor een kop koffie of thee.

Geschreven door