Almeerse stroomkabel kan niet meer aan

De stroomlevering Almere verkeert op sommige plekken in een kritische situatie. Eén kabel van het elektriciteitsnet kan momenteel niet voldoende stroom leveren om nieuwe bedrijven aan te sluiten.

In het net van Flevoland zijn nieuwe knelpunten ontstaan. Volgens netbeheerder Liander is daar de maximale capaciteit bereikt. Grootverbruikers kunnen dan niet meer toegevoegd worden.

Op de website van Liander staat: “Door spannings- en capaciteitsproblemen kunnen we tijdelijk niet voldoen aan alle aanvragen op verdeelstation Almere. Dit geldt voor verbruik van elektriciteit. We lossen dit op door de kabelcapaciteit van het distributienet in de omgeving te
vergroten. Naar verwachting ronden we dit in het eerste kwartaal van 2026 af.”

De netbeheerder onderzoekt of het mogelijk is om grootverbruikers in de probleemgebieden op drukke momenten te vragen om tegen betaling minder stroom af te nemen.

Netbeheerders zeggen al maanden dat het netwerk op steeds meer plaatsen volloopt. Zo werd begin juni duidelijk dat het hoogspanningsnet in Noord-Brabant en Limburg vol is. Netbeheerder Tennet is op zoek naar een oplossing, maar die kan wel even op zich laten wachten.

Door de toenemende vraag naar elektriciteit en de snelle opkomst van zonne- en windenergie raakt ons stroomnet overbelast. Er zijn plannen om de capaciteit uit te breiden, maar daar is veel geld voor nodig en de uitvoering kost bovendien veel tijd, onder meer door de lange trajecten voor vergunningen.

Geschreven door