Almere steunt de vrouwen in Iran

Almere is solidair met de vrouwen in Iran die strijden voor hun vrijheid en gelijke rechten. Daarom kleurt het Almeerse stadhuis de komende twee dagen groen. Als teken van solidariteit, vrede en het belang van een leven in vrijheid. 

De moed van deze Iraanse vrouwen heeft niet alleen in Iran maar ook ver daarbuiten mensen in vuur en vlam gezet. Dit innerlijke vuur verlicht onze harten en herinnert ons eraan waar een waardig bestaan over gaat. Een waardig leven is een vrij leven.

Deze vrouwen zijn opgestaan en daarmee tonen ze moed en hoop. De moed om de macht te weerstaan die anderen onderwerpt met als doel hen te onderdrukken. En de hoop dat ze daarin niet alleen staan. Want we zijn met velen, zo ook in Almere.

Het recht om een veilig en vrij leven te leiden overal ter wereld is de essentie van ons bestaan. Daarom kleurt Almere de komende dagen groen. 

Geschreven door