Buurten ongeduldig over nascheiding huisvuil

De vertraging bij invoering van huisvuil dat na inzameling gescheiden wordt, roept ergernis op in buurten waar dit al met succes gebeurt.

In de Sieradenbuurt (Buiten) en Filmwijk (Stad) worden al enkele jaren plastic, metaal en drinkpakken na het inzamelen gescheiden van restafval. Volgens de bewonersplatformen werkt dat systeem beter dan het oude. Toen moesten bewoners zelf plastic en restafval gescheiden aanbieden.

Bijna een jaar geleden besloot de gemeenteraad nascheiding over de hele stad in te voeren. Maar volgens de platformen schiet het met de uitvoering daarvan niet op. Zij wijten dat aan misstanden bij de Stadsreiniging die onvoldoende innoveert.

Voorbeeld daarvan is dat bij laagbouw nieuwe rolcontainers geplaatst worden voor restafval. Dat is strijdig met het besluit van de gemeenteraad. Dat de Stadsreiniging moeite heeft met de veranderingen kost de bewoners geld en is slecht voor het milieu, betogen de platformen.

De gemeente zou zelf verkeerde informatie verspreiden over de reden van de vertraging. Dat er geen bedrijf is dat de nascheiding aan kan, bestrijden de bewoners: de gemeente is partner van Cirwinn dat binnen anderhalf jaar machinaal afval kan scheiden.

Geschreven door